Business Propeller

Business Propeller is een jonge onderneming die ernaar streeft om de kwaliteit van de processen van het Nederlandse bedrijfsleven te verhogen.

 

Waarom?

Bij Business Propeller hebben we een passie voor een mooi gestroomlijnd bedrijfsproces. Wanneer kwaliteit of efficiëntie verhoogd kan worden, moet je dat ook doen is onze overtuiging. Natuurlijk kan dit kostenvoordeel opleveren, maar het voorkomt ook verspilling. Verspilling van materiaal, arbeidskracht of producten is zonde en zorgt ervoor dat uw onderneming minder ‘gezond’ is dan hij kan zijn. Dit houdt echter wel in dat u uw organisatie goed moet hebben ingericht en de juiste informatie tot u krijgt om uw processen te kunnen stroomlijnen.


Hoe?

“Het kan altijd beter” Misschien een cliché, maar wel waar. Door bedrijfsprocessen te optimaliseren kunnen kosten worden verlaagd en opbrengsten worden verhoogd. In deze tijden wordt veelal gesneden in een organisatie om de kosten te drukken. Er zijn echter ook andere mogelijkheden, namelijk het verhogen van de efficiëntie, het verhogen van de kwaliteit van de processen, of door een verhoging van de continuïteit door een gedegen vastlegging van de processen. Bij al deze werkzaamheden kunnen wij u ondersteunen.


Wie zijn wij?

Business Propeller is in 2013 opgericht. De oprichters van Business Propeller zijn Leo Benschop en Raoul van Heijst. Beiden hebben ruime ervaring met het analyseren van processen, het optimaliseren, zoeken naar oplossingen en concreet verbeteren van bedrijfsprocessen. Met een achtergrond in Business en IT en ruime consultancy ervaring hebben zij een duidelijke visie ontwikkeld over het verhogen van de output en de efficiënte en een effectieve inzet van de schaarse middelen; uiteraard bezien vanuit de strategie van de organisatie.


Werkwijze

Verbeteringen kunnen pas worden doorgevoerd wanneer een gedegen begrip van uw bedrijfsprocessen aanwezig is. Om dit te realiseren plannen wij interviews met uw medewerkers om te achterhalen wat uw huidige manier van werken is en te inventariseren wat reeds aanwezig is aan vastlegging.

Op basis van deze informatie werken wij de processen uit en brengen het geheel in kaart. Daarnaast definiëren we meetpunten, om de output van het proces vast te stellen en ‘bottlenecks’ te identificeren. Deze informatie stelt ons in staat om een rapportage op te stellen waarin we concrete voorstellen tot procesverbetering doen. Uiteraard helpen we ook bij de implementatie van de verbetervoorstellen.


Wat levert dit concreet op voor uw organisatie:

  • Vastlegging en overzicht van al uw processen, onder meer noodzakelijk en goed te gebruiken voor eventuele certificeringstrajecten, zoals bijvoorbeeld ISO 9001, 27001
  • Inzicht in de kernprocessen en bijdrage van de secundaire processen aan uw omzet
  • Direct inzicht in de ‘bottlenecks’ binnen uw organisatie
  • Heldere rapportage waar u direct mee aan de slag kunt
  • Ondersteuning bij het implementeren en doorvoeren van verbeteringen